De omgeving van Hara&ki

Hara&ki ligt in het Westerkwartier: een wereld met verschillende gezichten. Het Westerkwartier is een Gronings geheim met een verrassend veelzijdige natuur. Veenweiden, graslanden, akkers en kleine dorpen. Maar ook veenplassen, moerassen, poelen en bossen. Flora en Fauna De Lettelberter petten is een klein moerasbos aan de rand van het Leekstermeer. We zitten net op de grens van de provincie …